Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh La Ánh Dương

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS La Ánh Dương với tên đề tài luận án:

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Wild.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2.

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 9620207.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa; PGS. TS Phí Hồng Hải

Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến dự!

Ban ĐT,HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]