NCS Đinh Công Trình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 06/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Đinh Công Trình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và kỹ thuật gây trồng Chò xanh (Termina myriocarpa Huerch ET M.A) vùng Tây Bắc” với sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Triệu Văn Hùng và TS. Phạm Đức Chiến.

Các đại biểu tham dự buổi lễ có TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các giáo viên hướng dẫn cùng một số bạn bè và người thân của NCS.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau: i) Nghiên cứu được một số đặc điểm sinh học của Chò xanh; ii) Nghiên cứu được một số đặc điểm lâm học của Chò xanh; iii) Xác định được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống Chò xanh bằng hạt và hom; iv) Bước đầu xác định được biện pháp kỹ thuật trồng rừng Chò xanh; v) Đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và gây trồng Chò xanh cho vùng Tây Bắc.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Xác định được một số đặc điểm sinh học và lâm học của Chò xanh ở Tây Bắc; ii) Xác định được kỹ thuật nhân giống Chò xanh bằng hạt và hom.
  • Về khoa học, luận án đã bổ sung một số thông tin về đặc điểm sinh học, lâm học cây Chò xanh ở khu vực Tây Bắc. Về thực tiễn, luận án đã đề xuất được một số kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Chò xanh cho vùng Tây Bắc.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Đinh Công Trình với sự nhất trí 100%.

Ảnh: NCS Đinh Công Trình (cầm hoa), Hội đồng đánh giá luận án và đại biểu

Lễ bảo vệ được tổ chức theo đúng quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời đầy đủ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Thư viện Quốc gia Việt Nam./.

ĐTHT

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]