NCS Trần Hồng Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hồng Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng (mã số 9620208), với tên đề tài “Điều tra, đánh giá một số đặc điểm lâm học và tăng trưởng làm cơ sở phát triển loài Giổi nhung (Paramichelia braianensis Dandy) theo hướng kinh doanh gỗ lớn ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Nguyễn Ngọc Lung và TS. Phan Minh Sáng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ có TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các giáo viên hướng dẫn cùng một số bạn bè và người thân của NCS.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau: i) Xác định được một số đặc điểm hình thái, vật hậu, đặc điểm sinh lý, phân bố và sinh thái loài Giổi nhung ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên; ii) Xác định được một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh loài Giổi nhung ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên; iii) Đánh giá được các mô hình rừng trồng Giổi nhung; iv) Nghiên cứu được đặc điểm sinh trưởng, tăng trưởng Giổi nhung; v) Đề xuất được một số giải pháp kỹ thuật nuôi dưỡng và trồng rừng Giổi nhung theo hướng kinh doanh gỗ lớn ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Xác định được một số đặc điểm lâm học, sinh thái, vật hậu, tái sinh, tăng trưởng của Giổi nhung ở Tây Nguyên; ii) Đề xuất được một số giải pháp nuôi dưỡng và trồng rừng Giổi nhung theo hướng kinh doanh gỗ lớn trong vùng nghiên cứu.
  • Về khoa học, luận án đã cung cấp một số cơ sở khoa học về đặc điểm lâm học và tăng trưởng Giổi nhung làm căn cứ cho việc gây trồng và phát triển Giổi nhung ở Tây Nguyên. Về thực tiễn, luận án đã đề xuất được một số giải pháp kỹ thuật để phát triển Giổi nhung theo hướng kinh doanh gỗ lớn ở Tây Nguyên.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Trần Hồng Sơn với sự nhất trí 100%.

Ảnh: NCS Trần Hồng Sơn (cầm hoa) và Hội đồng đánh giá luận án

Lễ bảo vệ được tổ chức theo đúng quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời đầy đủ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Thư viện Quốc gia Việt Nam./.

ĐTHT

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]