NCS Đàm Văn Toàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 03/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Đàm Văn Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã số 9620211), với tên đề tài “Nghiên cứu quản lý bền vững bệnh rụng lá mùa mưa trên cây cao su do nấm Phytophthora spp. ở vùng Đông Nam Bộ” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Phạm Quang Thu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ có TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, giáo viên hướng dẫn cùng một số bạn bè và người thân của NCS.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Nguyễn Thế Nhã làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Bổ sung thêm 05 loài nấm Phytophthora heveae, nicotianae, Phytopythium sp.1, Phytopythium sp.2 và Pythium sp. vào danh mục các loài nấm gây bệnh rụng lá mùa mưa (RLMM) cây cao su ở vùng Đông Nam Bộ, trong đó tác nhân gây bệnh chính là 02 loài Phytophthora heveaeP. nicotianae; ii) Cung cấp dẫn liệu khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài nấm gây bệnh RLMM cây cao su; iii) Cung cấp dẫn liệu khoa học về hiệu quả của một số biện pháp phòng chống bệnh RLMM hại cây cây cao su ở vùng Đông Nam Bộ, trong đó đã tuyển chọn được 02 chủng vi khuẩn nội sinh, 01 chủng nấm nội sinh đối kháng có khả năng hạn chế nấm gây bệnh RLMM hại cây cao su.
  • Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cung cấp dữ liệu khoa học về tác nhân gây bệnh RLMM cây cao su ở vùng ĐNB và đặc điểm sinh học, sinh thái của chúng, là cơ sở để đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh hiệu quả ở vùng Đông Nam Bộ.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Đàm Văn Toàn với sự nhất trí 100%.

Ảnh: NCS Đàm Văn Toàn (cầm hoa), Hội đồng đánh giá luận án và các đại biểu

Lễ bảo vệ được tổ chức theo đúng quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời đầy đủ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Thư viện Quốc gia Việt Nam./.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]