Thử nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật trồng rừng và nuôi dưỡng rừng Giổi Nhung (Michelia braianensis)

rồng rừng và cải tạo nâng cao năng suất rừng tự nhiên là một trong những giải pháp kĩ thuật hàng đầu nhằm khôi phục lại rừng, đáp ứng được nhu cầu về gỗ, củi, bảo vệ môi trường và cảnh quan văn hóa khác…. Trong những thập kỷ qua đã có nhiều công trình nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật được áp dụng như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và trồng rừng mang lại hiệu quả nhất định, nhất là phát triển trồng rừng công nghiệp với các loài cây mọc nhanh cung cấp gỗ nguyên liệu như keo lai, bạch đàn, thông…, bên cạnh đó kỹ thuật làm giàu rừng tự nhiên bằng các loài cây bản địa như: Trám trắng, Sao đen, Dầu rái, Vạng trứng, Giẻ, Ràng ràng, Gội, Giổi… cũng đem lại kết quả khả quan, trong đó có việc làm giàu bằng cây Giổi vùng Tây Nguyên tỏ ra phù hợp

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]