Nghiên cứu bổ sung biện pháp kỹ thuật Lâm sinh chủ yếu tạo rừng sở (Camellia sasanqua Thunb) nhằm cung cấp nguyên liệu cho sản xuất dầu thực phẩm và kết hợp phòng hộ

Cây Sở (Camellia sasanqua Thunb), thuộc chi Camellia, họ Chè (Theaceae), là loài cây nguyên sản của vùng nhiệt đới và á nhiệt đới Châu á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Myanma, Lào và ấn Độ, … một loài cây đa tác dụng, có giá trị kinh tế và phòng hộ cao.

Từ lâu người dân trên nhiều vùng ở nước ta đã biết gây trồng Sở, lấy hạt ép dầu, dùng ăn thay mỡ động vật và sử dụng nhiều sản phẩm từ quả Sở theo kinh nghiệm. Hiện nay nhiều nơi trên miền Bắc vẫn còn duy trì và phát huy những kinh nghiệm truyền thống đó.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]