Nghiên cứu, xác định nhu cầu dinh dưỡng khoáng (N,P,K) và chế độ nước của một số dòng keo lai và bạch đàn urophylla ở giai đoạn vườn ươm và rừng non

Trong chương trình trồng 5 triệu hecta rừng của Nhà nước 1996 – 2010, Keo và Bạch đàn là những loài cây chính được chọn trong cơ cấu cây trồng chủ lực trên các vùng đất trống đồi núi trọc. Trong đó, Keo các loại đặc biệt là Keo lai chiếm đến 1 triệu hecta, bạch đàn các loại 0.4 triệu hecta phục vụ cho ngành công nghiệp gỗ giấy. Đã có rất nhiều nghiên cứu về các loài này từ nghiên cứu khảo nghiệm xuất xứ loài, cải tạo giống, nhân giống, lâm sinh và cả nghiên cứu về bón phân. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về bón phân cho các loài này còn ít và chưa có cơ sở khoa học chặt chẽ, mới chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sản xuất. Mặt khác, Keo là loài có khả năng cố định nitơ tự do trong khí quyển, vì vậy vấn đề bón phân cho Keo lai càng ít được quan tâm.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]