Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]