Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]