Thông tư: 25/2017/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương

Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT về hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương bao gồm các nội dung sau:

– Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, tổng kết, đánh giá chương trình khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

– Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Thông tư này áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương trên phạm vi cả nước

Chi tiết: Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]