Thông tin Hội thảo Tập huấn về Chiến lược và Phương pháp tiếp cận Quản lý Rừng Bền vững trong Biến đổi Khí hậu

Trung tâm Đào tạo Côn Minh, Trung Quốc (APFNet-KTC) thuộc mạng lưới APFNet sẽ tổ chức Hội thảo Tập huấn về Chiến lược và Phương pháp tiếp cận Quản lý Rừng Bền vững trong Biến đổi Khí hậu” tại Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 01-12 tháng 7 năm 2013.

Hội thảo nhằm đánh giá việc nghiên cứu và ứng dụng sự thích ứng của rừng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu từ góc độ thực tiễn, và xây dựng một mạng lưới kết nối các nhà khoa học, các nhà quản lý rừng và các nhà hoạch định chính sách để tạo điều kiện quản lý rừng bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đối tượng tham gia là các cán bộ kỹ thuật/học viên tham gia vào kiểm kê rừng hoặc có kinh nghiệm kiểm kê rừng với các kỹ năng máy tính tốt, thành thạo trong việc nghe, nói và viết tiếng Anh. Mỗi người tham gia được yêu cầu phải nộp một bài báo và chuẩn bị một bài thuyết trình.

Hội thảo sẽ hỗ trợ kinh phí cho các thành viên tham gia.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ website: http://www.apfnet.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=375&catid=10&Itemid=132

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]