Thông báo tuyển dụng chuyên gia

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ chủ rừng quy mô nhỏ quản lý rừng bền vững theo hướng tự nhiên và quá trình kiểm soát tính hợp pháp gỗ ở Việt Nam”. Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, Dự án cần tuyển chuyên gia cho hai vị trí như sau:

  1. Tập huấn TOT (i) khai thác tác động thấp (RIL) và an toàn lao đông (từ kế hoạch đến triển khai), và (ii) các giải pháp lâm sinh kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng và sản phẩm cho gỗ xẻ.
  2. Nghiên cứu đề xuất những thị trường và khách hàng tiềm năng ở địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm quảng bá sản phẩm từ mô hình kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng  gỗ xẻ của các hiệp hội chủ rừng tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam.

 

  • Vị trí 1, dự kiến thời gian từ 16-30 tháng 9 năm 2017 (xem TOR tại đây)
  • Vị trí 2, dự kiến thời gian từ 30/9 đến 14/10 năm 2017 (xem TOR tại đây)

Thông tin chi tiết mời các ứng viên quan tâm gửi bản lý lịch (CV) và liên hệ với Nguyễn Đình Phước, địa chỉ email: phuoc.nguyendinh@wwf.panda.org trước ngày 4/9/2017.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]