Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng (Viện CNR) đăng tải thông tin lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết, thông tin cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết
  • Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Địa chỉ: số 46, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, HN.
  1. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết: Mặt bằng 01 nhà xưởng diện tích Mặt bằng 01 nhà xưởng; Máy móc thiết bị.
  2. Phương án liên doanh, liên kết

    Áp dụng theo hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên hết theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: “hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng”.

Chi tiết xem file đính kèm. Thông báo công khai về lựa chọn đối tác

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]