Thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

  1. Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

Địa chỉ: số 46, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

  1. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết

Mặt bằng 01 nhà xưởng diện tích Mặt bằng 01 nhà xưởng: 1000m2

Máy móc thiết bị

  1. Phương án liên doanh, liên kết: chi tiết xem file đính kèm (20-11-16Lienket-CNR)
  2. Thời gian, địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:

Từ ngày 08 giờ ngày 19/11/2020 đến trước 09 giờ ngày 27/11/2020

Địa điểm: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Tầng 4, nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết:

Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: từ ngày đăng tải công khai đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Tầng 4, nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Liên hệ:

Bộ phận Kế hoạch khoa học – Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

Địa chỉ: Tầng 4, nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7525632

20-11-16Lienket-CNR

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]