Những mô hình hợp tác liên kết trong sản xuất gỗ nguyên liệu cho công nghiệp giấy

Tiến trình hội nhập kinh tế thế giới là một thách thức lớn đối với hầu hết các ngành sản xuất của nước ta, trong đó tăng cường sức cạnh tranh của ngành giấy chuẩn bị hội nhập là một ưu tiên cấp bách. Một trong những khâu giúp cho sản xuất giấy có lãi là “bài toán” của nguyên liệu đầu vào, sao cho giảm được giá gỗ nguyên liệu tại cổng nhà máy nhưng phải bảo đảm lợi ích kinh tế cho người trồng rừng.

Vì thế, ngành giấy và ngành lâm nghiệp, ngành sản xuất ra các loại cây nguyên liệu cho sản xuất bột giấy và ván nhân tạo, cần phải nhìn nhận một cách đầy đủ hơn cho chiến lược phát triển gỗ nguyên liệu (GNL) cho công nghiệp giấy và ván nhân tạo từ công nghệ đến chính sách.Bài viết này là một phần của đề tài “Nghiên cứu chính sách phát triển thị trường gỗ nguyên liệu cho công nghiệp giấy và gỗ ván nhân tạo” được thực hiện tại Huyện Thanh Sơn để nghiên cứu tác động của một chính sách tới tình hình sản xuất GNL và chỉ ra một số mô hình hợp tác liên kết nhằm khắc phục sự manh mún trong sản xuất gỗ nguyên liệu cho công nghiệp giấy.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]