Nghiên cứu sử dụng gỗ tràm (Melaleuca cajuputi) làm nguyên liệu sản xuất ván MDF

Bùi Duy Ngọc

Phòng Nghiên cứu Chế biến Lâm sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Rừng Tràm có diện tích và trữ lượng lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên hiện nay giá trị sử dụng của gỗ Tràm chưa cao. Việc nghiên cứu sử dụng gỗ Tràm (Melaleuca cajuputi) làm nguyên liệu sản xuất ván MDF là cần thiết. Gỗ Tràm có các chỉ tiêu chính như hàm lượng cellulose lớn hơn 30(%), kích thước xơ sợi dài, mịn tương đương với gỗ bạch đàn và gỗ Keo lai, nhiệt độ hóa mềm từ 1400C đến 2000C và thời gian hóa mềm từ 4 phút đến 90 phút đều ở trạng thái có thể phân ly tạo sợi, sợi tạo ra từ gỗ tràm là nguyên liệu sợi rất tốt. Từ đó sử dụng gỗ Tràm làm nguyên liệu để sản xuất ván MDF có tính khả thi rất cao. Chế độ phân ly tạo sợi từ gỗ Tràm là nhiệt độ phân ly 1800C, thời gian phân ly 8 phút thì chất lượng ván MDF gỗ Tràm là tốt nhất.

Từ khóa: Gỗ Tràm, ván MDF.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Phát triển sản xuất ván sợi là một trong những hướng chủ yếu sử dụng tổng hợp có hiệu quả gỗ. Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất ván nhân tạo nói chung, công nghiệp sản xuất ván sợi có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, công nghiệp sản xuất ván sợi càng phát triển thì đồng hành với nó là nhu cầu nguyên liệu ngày càng nhiều.Chất lượng nguyên liệu là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng ván sợi. Để đánh giá một loại nguyên liệu nào đó có khả năng sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ván sợi hay không, cần phải xem xét rất nhiều chỉ tiêu trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng là: thành phần hóa học chủ yếu của nguyên liệu, kích thước xơ sợi, khả năng phân ly tạo sợi, tỷ lệ và hình thái sợi, ..v.v.. trong đó sợi là bộ phận chủ yếu nhất và có tác dụng nhất của ván sợi.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]