Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sỹ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 26/10/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hữu Sỹ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 07 với tên đề tài “Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô và giống lai giữa Bạch đàn urô với các loài bạch đàn khác” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Đức Kiên; TS Hà Huy Thịnh.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án có một số đóng góp mới sau đây: i) Đánh giá được biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng, tính chất gỗ và khả năng di truyền của Bạch đàn urô và các tổ hợp bạch đàn lai; ii) Lần đầu tiên ứng dụng nghiên cứu về sinh trưởng kết hợp với độ co rút và vết nứt gỗ ở Bạch đàn uro trong khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 và giống lai giữa Bạch đàn urô với một số loài bạch đàn khác ở Việt Nam.
  • Về khoa học Luận án đã góp phần bổ sung luận cứ khoa học cho chọn giống Bạch đàn urô và giống lai giữa Bạch đàn urô với các loài Bạch đàn pellita, Bạch đàn grandis, Bạch đàn camal theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng gỗ xẻ..
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp cả về nội dung và hình thức.

Tiến sĩ Đoàn Văn Thu – Phó giám đốc Viện trao Giấy chứng nhận Bảo vệ thành công luận án cho NCS

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết với sự nhất trí 100% thông qua Nghị quyết và kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Nguyễn Hữu Sỹ .

 

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cùng tập thể hướng dẫn và Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sỹ

 

Nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn khoa học

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]