Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở các nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia

Thực hiện Quyết định số:  443-444/QĐ/KHLN-KH ngày 12/10/2020 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Ngày 14-15/10/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở các nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng:

  1. Giống cây Lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU). Phần 4. Nhóm loài cây thân gỗ lấy dầu nhựa.
  2. Giống cây Lâm nghiệp – Cây Lâm sản ngoài gỗ. Phần 7. Quế.

Chủ trì: TS. Phan Văn Thắng

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ.

  1. Giống cây Lâm nghiệp – Cây Lâm sản ngoài gỗ. Phần 10. Bời lời đỏ.

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Chuyền

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ.

  1. Giống cây Lâm nghiệp – Cây trồng rừng ven biển. Phần 2. Xoan chịu hạn (Neem).
  2. Rừng trồng – Nhóm các loài cây trồng rừng ven biển – Yêu cầu lập địa trồng rừng. Phần 2. Xoan chịu hạn (Neem)

Chủ trì: TS. Đinh Thanh Giang

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  1. Giống cây Lâm nghiệp – Cây gập mặn. Phần 2. Trang
  2. Giống cây Lâm nghiệp – Cây gập mặn. Phần 3. Đước

Chủ trì: TS. Lê Văn Thành

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Kết quả đạt được:

Các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn đã bám sát mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt, thực hiện và hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]