NCS Lê Cảnh Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 24/9/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Cảnh Nam đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài “Đặc điểm lâm học và sinh thái quần thể loài Thông 5 lá (Pinus dalatensis Ferré) ở Tây Nguyên” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Bảo Huy; TS Nguyễn Thành Mến.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau: i) Đặc điểm cấu trúc (tổ thành, N/D, N/H và cấu trúc bằng) của lâm phần có phân bố Thông 5 lá; ii) Mô hình quan hệ giữa các nhân tố sinh thái với mật độ phân bố Thông 5 lá; iii) Mối quan hệ sinh thái giữa loài Thông 5 lá với các loài ưu thế trong quần xã thực vật rừng; iv) Xác định được ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến chỉ số bề rộng vòng năm chuẩn hóa của loài Thông 5 lá; v) Mô hình sinh trưởng, tăng trưởng đường kính của loài Thông 5 lá với ảnh hưởng của vùng phân bố khác nhau; vi) Cơ sở dữ liệu GIS về phân bố mật độ, sinh thái Thông 5 lá; vii) Đề xuất ứng dụng một số kết quả nghiên cứu cho bảo tồn và phát triển quần thể Thông 5 lá.

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cùng tập thể hướng dẫn và Nghiên cứu sinh Lê Cảnh Nam

  • Luận án có một số đóng góp mới sau đây: i) Xây dựng được mô hình dự đoán mật độ loài Thông 5 lá dưới ảnh hưởng của ba nhân tố sinh thái chính là độ cao so với mặt nước biển, độ dày tầng đất và lượng mưa trung bình năm; ii) Chỉ ra các nhân tố khí hậu đã ảnh hưởng đến sinh trưởng Thông 5 lá đó là gia tăng nhiệt độ trong mùa mưa có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng Thông 5 lá, ngược lại gia tăng nhiệt độ trong mùa khô hạn sẽ làm giảm sinh trưởng Thông 5 lá;
  • Về khoa học Luận án đã bổ sung cơ sở khoa học về đặc điểm lâm học và sinh thái quần thể Thông 5 lá.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết với sự nhất trí 100% thông qua Nghị quyết và kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Lê Cảnh Nam .

PGS. TS Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án cho Nghiên cứu sinh

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]