NCS Nguyễn Thị Bích Ngọc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 3/8/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Bích Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và biện pháp kỹ thuật gây trồng loài Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How) tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Võ Đại Hải

Các đại biểu tham dự buổi lễ có PGS. TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, giáo viên hướng dẫn cùng một số bạn bè và người thân của NCS.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Phạm Xuân Hoàn làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau: i) Đã bổ sung được một số thông tin về đặc điểm lâm học chủ yếu của cây Nghiến; ii) Đã xác định được kỹ thuật nhân giống cây Nghiến (hữu tính, vô tính); iii) Đã bước đầu xác định được một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng Nghiến, làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp kỹ thuật phục hồi, bảo tồn loài Nghiến tại Sơn La và Điện Biên.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Bổ sung được một số đặc điểm lâm học của loài Nghiến tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên; ii) Bước đầu xác định được các biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Nghiến ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.
  • Về khoa học Luận án góp phần bổ sung các thông tin về đặc điểm lâm học và cung cấp thêm các luận cứ khoa học về biện pháp kỹ thuật gây trồng nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn, phát triển loài Nghiến tại địa phương nghiên cứu nói riêng và khu vực Tây Bắc cũng như các tỉnh có Nghiến phân bố tại Việt Nam nói chung.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Nguyễn Thị Bích Ngọc với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

NCS tặng hoa Hội đồng và Người hướng dẫn

PGS. TS. Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện trao giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công Luận án cho NCS

 

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Thư viện Quốc gia Việt Nam./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]