Kiểm tra hiện trường thực hiện Đề tài KHCN cấp Bộ tại tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy chế Quản lý đề tài/dự án Khoa học Công nghệ, ngày 19/7/2020, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tiến hành kiểm tra hiện trường triển khai 2 đề tài KHCN cấp Bộ tại tỉnh Đồng Nai: (i) “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng”, do GS.TS. Phạm Quang Thu làm chủ nhiệm, thực hiện trong giai đoạn 2017-2021; và (ii) “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính”, do TS. Nguyễn Đức Kiên làm chủ nhiệm, thực hiện trong giai đoạn 2017-2021.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

  1. Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

– Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Vụ trưởng

– Bà Nguyễn Thị Hải Hòa – Chuyên viên

– Ông Trần Nguyên Đạt – Chuyên Viên

  1. Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp:

– Ông Trương Tất Đơ – Vụ KHCN&HTQT

  1. Đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam:

– Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Viện

– Ông Phạm Đức Chiến – Phó trưởng Ban Khoa học, Đào tạo và HTQT

Kết quả kiểm tra hiện trường của các đề tài tại Đồng Nai như sau:

+ Đề tài “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng”, năm 2019 đã xây dựng 04 ha mô hình thí nghiệm phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo gây hại trên rừng trồng Keo lá tràm và Keo lai có sẵn (01 tuổi) thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Các mô hình thí nghiệm được xây dựng theo đúng thiết kế, thuyết minh đã được Bộ phê duyệt. Cây trồng trong các mô hình thí nghiệm sinh trưởng, phát triển khá tốt. Theo báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, sau 01 năm triển khai, mức độ nhiễm bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. gây ra đối với Keo lá tràm và Keo lai ở mô hình áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp là 2-4%, so sánh với tỷ lệ nhiễm bệnh 15-16% ở rừng trồng đối chứng.

+ Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính” đã xây dựng được 2,5 ha mô hình khảo nghiệm dòng vô tính Keo lai năm 2018; 0,5 ha mô hình khảo nghiệm chọn lọc sớm Keo lai năm 2018; và 2,5 ha mô hình khảo nghiệm dòng vô tính Keo lá tràm năm 2019, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Các mô hình khảo nghiệm được xây dựng theo đúng thuyết minh, thiết kế được Bộ phê duyệt, cây Keo lai và Keo lá tràm sinh trưởng, phát triển tốt, có tỷ lệ sống đạt trển 90%.

Nhìn chung các đề tài đã tổ chức triển khai tốt các thí nghiệm, khảo nghiệm tại hiện trường nghiên cứu. Các mô hình thí nghiệm, khảo nghiệm được xây dựng theo đúng thuyết minh, thiết kế đã được phê duyệt, được chăm sóc và bảo vệ tốt. Đoàn kiểm tra đánh giá cao trách nhiệm của chủ nhiệm và cộng tác viên đề tài đã tổ chức tốt các nội dung hiện trường theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Một số hình ảnh các mô hình thí nghiệm, khảo nghiệm của 2 đề tài tại Đồng Nai:

Ảnh 1. Đoàn kiểm tra hiện trường đề tài Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng

Ảnh 2. Đoàn kiểm tra hiện trường đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]