Ký kết phối hợp giữa UBND Tỉnh Quảng Ninh với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025, định hướng năm 2030.

Sáng ngày 13/5/2020 tại Quảng Ninh, lễ ký kết phối hợp giữa UBND Tỉnh Quảng Ninh với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025, định hướng năm 2030 đã được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của đông đảo các lãnh đạo các ban ngành liên quan của Tỉnh Quảng Ninh và các Viện thành viên của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Đại diện hai bên ký kết là đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND và GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Lễ ký kết phối hợp giữa UBND Tỉnh Quảng Ninh với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025, định hướng năm 2030 tại thành phố Quảng Ninh, ngày 13/5/2020

Thỏa thuận hợp tác này sẽ là khuôn khổ pháp lý quan trọng để Tỉnh và Viện tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác toàn diện về nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp bền vững trong thời gian tới. Việc phối hợp tập trung vào các nội dung chính cụ thể là:

– Chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ lâm nghiệp.

– Xây dựng và triển khai các Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác phát triển nguồn gen các loài thực vật quý hiếm.

– Xây dựng và phát triển các mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững.

– Đào tạo cán bộ Lâm nghiệp chất lượng cao và năng lực về quản lý rừng bền vững để cấp chứng rừng (FSC, PEFC) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC).

– Tư vấn về các hoạt động phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là công tác phát triển công nghiệp chế biến lâm sản và bảo quản lâm sản sau chế biến theo công nghệ tiên tiến.

– Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ lâm nghiệp từ nguồn kinh phí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ để phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

– Xây dựng một số cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Ninh.

– Triển khai một số nội dung phát sinh nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo phù hợp với chính sách, pháp luật nhà nước và chức năng nhiệm vụ của Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Ngay sau Lễ ký kết đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND cũng đã chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc xây dựng nghị quyết ban hành một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng nghị quyết về việc ban hành một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh hướng đến mục tiêu đảm bảo việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; nâng cao độ che phủ rừng; kiểm soát ô nhiễm môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung Nghị quyết sẽ quy định về các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê diện tích đất rừng sản xuất sử dụng ổn định không có tranh chấp; có đất rừng sản xuất quy hoạch sang phòng hộ, đặc dụng theo quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt; trồng rừng gỗ lớn; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn; cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững..

Một số hình ảnh Lễ ký kết:

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]