Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 12/5/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Nông Phương Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Phạm Quang Thu và GS. TS. Bernard Dell.

Các đại biểu tham dự có PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bà Nguyễn Phương Nga chuyên viên phòng Quản lý đào tạo – Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ NN&PTNT, giáo viên hướng dẫn cùng một số bạn bè và người thân của NCS.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng.

Luận án đã đạt được một kết quả chính sau: (i) Đã điều tra tổng kết điều kiện gây trồng và các biện pháp kỹ thuật gieo ươm, gây trồng cây Sưa ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. (ii) Đã nghiên cứu thị trường một số sản phẩm từ cây Sưa và chính sách phát triển cây Sưa tại Việt Nam. (iii) Đã nghiên cứu nhân giống và khảo nghiệm giống Sưa, bước đầu đã xác định được 9 gia đình Sưa có triển vọng cho trồng rừng Sưa ở các tỉnh phía Bắc. (iv) Đã nghiên cứu một số biện pháp kỹ định hình thân và tạo lõi thân cây Sưa. (v) Đã đánh giá tình hình sâu bệnh hại Sưa (thành phần sâu bệnh hại, bệnh loét thân cành Sưa, bệnh chết héo trên cây Sưa). (vi)  Đã đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Sưa.

Từ các kết quả trên, luận án có một số đóng góp mới sau đây: (i) Đã đề xuất được các biện pháp kỹ thuật nhân giống Sưa và bước đầu xác định được 9 gia đình Sưa có triển vọng cho trồng rừng. (ii)  Đã xác đánh giá được được tình hình sâu bệnh hại, triệu chứng bệnh và đặc điểm sinh học của nấm gây bệnh loét thân (Fuzasium lateritium, Fusarium decemcellulare) và nấm gây bệnh chết héo (Ceratocytis manginecans) đối với cây Sưa ở phía Bắc Việt Nam.

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng đánh giá cao chất lượng luận án của Nghiên cứu sinh, là một công trình nghiên cứu có 3 bài báo liên quan đến luận án đã được công bố trên các tạp chí quốc tế được xếp hạng Q2 theo Thomson-ISI. Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Nông Phương Nhung với sự nhất trí 100%.

PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Giấy chứng nhận Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cho NCS Nông Phương Nhung.

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện, khách mời và Người hướng dẫn chúc mừng Nghiên cứu sinh.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]