NCS Phạm Quốc Chiến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 14/8/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Quốc Chiến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học chuyển hoá rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn ở Bắc Giang.” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Đặng Thịnh Triều; TS Đặng Văn Thuyết.

Các đại biểu tham dự buổi lễ có PGS. TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, giáo viên hướng dẫn cùng một số đồng nghiệp, bạn bè và người thân của NCS.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau: i) Đánh giá được thực trạng chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn tại tỉnh Bắc Giang; ii) Đánh giá được ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng của rừng keo tai tượng tại Bắc Giang; iii) Đánh giá được ảnh hưởng của tỉa thưa đến chất lượng gỗ xẻ rừng trồng keo tai tượng tại Bắc Giang; iv) Đánh giá được hiệu quả kinh tế của rừng keo tai tượng sau tỉa thưa và chuyển hóa tại Bắc Giang.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã xác định được ảnh hưởng của các biện pháp tỉa thưa đến sinh trưởng, năng suất rừng trồng và một số chỉ tiêu chất lượng gỗ Keo tai tượng tại Bắc Giang; ii) Bước đầu đánh giá được hiệu quả kinh tế của việc chuyển hóa rừng trồng keo tai tượng kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng trồng kinh doanh gỗ lớn.
  • Về khoa học Luận án đã bổ sung cơ sở khoa học cho việc chuyển hóa rừng trồng Keo tai tượng kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn tại Bắc Giang.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Phạm Quốc Chiến với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của buổi đánh giá Luận án

GS. TS Võ Đại Hải – Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án cấp Viện điều hành buổi Bảo vệ

PGS. TS Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện KHLN Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Quốc Chiến.

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện, tập thể hướng dẫn khoa học và Nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Chiến  tặng hoa và cảm ơn Cơ sở đào tạo

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]