Hội thảo về Chứng chỉ rừng 2014, ngày 8 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội

Hiện nay, nhu cầu ngày càng tăng đối với các nguyên liệu và sản phẩm rừng đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng về tính bền vững của các nguyên liệu và sản phẩm này. Việc tập trung phát triển các ngành công nghiệp dựa vào rừng là một trong những nguyên nhân hàng đầu của tình trạng phá rừng trên toàn cầu. Tuy nhiên trên thực tế, sự tồn tại một cách bền vững và khả thi của một ngành công nghiệp dựa vào rừng có thể đóng góp cho nền kinh tế bằng nhiều cách: Tạo việc làm ở nông thôn và thành thị, nâng cao vị thế của người sản xuất nhỏ, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế.

Tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình để làm giàu cho cuộc sống của người dân, và miễn là sự khai thác đó diễn ra một cách bền vững, kết quả có thể được chấp nhận và được sử dụng bởi bất cứ ai, kể cả thế hệ tương lai. Chứng chỉ rừng giúp cung cấp sự đảm bảo cho tất cả các bên liên quan như: Chính phủ, ngành công nghiệp, và khách hàng.

Trên cơ sở đó, Hội thảo về Chứng chỉ rừng 2014 sẽ được tổ chức bởi Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT và sự hỗ trợ của Chương trình Phê duyệt Quy trình Chứng chỉ rừng (PEFC).

Hội thảo sẽ diễn ra ngày 08 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội nhằm mục đích: i) Giới thiệu tổng quan về PEFC, bao gồm các hoạt động toàn cầu và tiến trình thực hiện ở khu vực Châu Á; ii) Thảo luận về thực trạng chứng chỉ rừng ở Việt Nam; iii) Xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa PEFC và các bên liên quan ở Việt Nam.

Đại biểu tham dự hội thảo bao gồm các nhà quản lý và các nhà khoa học đến từ PEFC, Trung Quốc, Malaysia, các cơ quan quản lý và chuyên môn có liên quan ở Việt Nam.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]