Hội thảo khu vực về Chi trả dịch vụ môi trường, 24-25 tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội

Hội thảo khu vực về Chi trả dịch vụ môi trường được phối hợp tổ chức bởi Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) và Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) với sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Hôi thảo sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội nhằm các mục đích sau đây:

  • Chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường tại các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông (Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan);
  • Trao đổi các thách thức và giải pháp thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi trường;
  • Thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong khu vực.

Hội thảo dự kiến sẽ có sự tham gia của 50 đại biểu bao gồm các nhà khoa học và các nhà quản lý đến từ CIFOR, Campuchia, Lào, Thái Lan, các cơ quan quản lý và chuyên môn có liên quan tại Việt Nam.

Thông cáo báo chí về Hội thảo: Vui lòng xem chi tiết tại đây.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]