Hội thảo khoa học đánh giá kết quả nghiên cứu của dự án: “Nghiên cứu quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn dựa vào cộng đồng người dân tộc Mường tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam”

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp (FEREC) thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ hỗ trợ Chiến lược Lâm nghiệp xã hội vùng Đông Nam Á và Tổ chức Khoa học, giáo dục Nông nghiệp & Phát triển (ASRF – SEARCA) đã tổ chức hội thảo khoa học về kết quả nghiên cứu của dự án “Nghiên cứu quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn dựa vào cộng đồng người dân tộc Mường tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của 20 đại biểu là các nhà khoa học và quản lý lâm nghiệp đến từ các nước và các tổ chức khác nhau như: ASRF-SEARCA; Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý sản xuất Lâm nghiệp; Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam; và các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Đoàn Văn Thu, Phó Giám đốc Viện KHLNVN, chủ trì hội thảo đã phát biểu ý kiến, định hướng thảo luận của hội thảo và mong muốn các nhà khoa học, các nhà quản lý đóng góp nhiều ý kiến nhằm cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định và ban hành chính sách ngành Lâm nghiệp.

15-09-29 Hoithao DA

Hội thảo đánh giá cao kết quả nghiên cứu đã đạt được của dự án “Nghiên cứu quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn dựa vào cộng đồng người dân tộc Mường tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam”. Thông qua hội thảo, các nhà Khoa học và Quản lý lâm nghiệp đã có  thông tin đầy đủ hơn về vai trò của cộng đồng dân cư, một nhân tố trung tâm trong công cuộc bảo vệ và phát triển rừng và ghi nhận tính tự chủ của cộng đồng trong quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; khả năng sáng tạo của cộng đồng trong phân phối lợi ích với các cơ chế tài chính thích ứng khác nhau ở cấp cộng đồng, thôn, xóm đảm bảo tính minh bạch và công bằng giữa các thành viên trong cộng đồng dân cư theo nguyên tắc “chi trả dựa vào kết quả“. Những phát hiện được phân tích từ nghiên cứu trường hợp cụ thể tại 4 xóm, thuộc 2 xã vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thủy điện Hòa Bình là đóng góp có ý nghĩa để bổ sung, hoàn thiện các chính sách hiện hành nhằm thúc đẩy kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng dựa vào cộng đồng tại địa phương, cũng như trên phạm vi toàn quốc.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]