Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ chủ rừng quy mô nhỏ quản lý rừng bền vững theo hướng tự nhiên và quá trình kiểm soát tính hợp pháp gỗ ở Việt Nam”

Ngày 26/7/2017, tại thành phố Huế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ chủ rừng quy mô nhỏ quản lý rừng bền vững theo hướng tự nhiên và quá trình kiểm soát tính hợp pháp gỗ ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Lương thực Đức (BMEL) tài trợ.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 30 đại biểu là đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp, các đối tác thực hiện dự án gồm Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, WWF, Viện Thunen và Công ty Lâm nghiệp Hessen Forst (CHLB Đức), Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Liên minh HTX, Hội chủ rừng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, và Quảng Nam và các tổ chức hoạt động về QLRBV và chứng chỉ rừng như Viện Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng, TFT.

_DSC3937 sua 2

Tại Hội thảo, buổi sáng các đại biểu đã được nghe tóm tắt nội dung dự án, gồm 2 hợp phần chính là tăng cường năng lực cho các chủ rừng trong việc lập kế hoạch, tổ chức quản lý có hiệu quả diện tích rừng theo hướng quản lý rừng bền vững (QLRBV) và nâng cao năng lực cho các cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm và hải quan để quản lý, giám sát, nhận diện gỗ nhằm đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp, đáp ứng được yêu cầu trong hội nhập quốc tế. Các đối tác thực hiện dự án cũng giới thiệu năng lực và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện QLRBV và chứng chỉ rừng. Buổi chiều, các đại biểu chia nhóm thảo luận lập kế hoạch thực hiện dự án.

Hội thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, đặc biệt là các đại biểu tại các tỉnh vùng dự án. Các đại biểu cũng đã tích cực thảo luận đóng góp cho nội dung và lập kế hoạch thực hiện dự án./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]