Một số kết quả chính của dự án “Tăng cường quyền sử dụng rừng để phát triển bền vững sinh kế và tạo nguồn thu nhập” tại Việt Nam

Dự án “Tăng cường quyền sử dụng rừng để phát triển bền vững sinh kế và tạo nguồn thu nhập” được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và giao Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là chủ dự án. Dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ được thực hiện tại ba quốc gia là Campuchia, Nepal và Việt Nam từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2016.

Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý và năng lực thể chế về quyền sử dụng rừng ở các nước tham gia.

Các hoạt động chính của dự án gồm: i) đánh giá thực trạng, tiến trình và những lỗ hổng về chính sách sử dụng rừng; ii) xây dựng kế hoạch hành động nhằm tăng cường chính sách về quyền sử dụng rừng ở các quốc gia tham gia dự án; iii) tổ chức hội thảo khu vực, các khóa đào tạo trao đổi về thực tiễn và lỗ hổng trong sử dụng rừng và giải pháp khắc phục, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến kết quả dự án; iv) đánh giá năng lực thể chế để tăng cường quyền sử dụng rừng ở các quốc gia; v) nâng cao nhận thức về quyền sử dụng rừng.

Các kết quả chính của dự án tại Việt Nam gồm: i) báo cáo đánh giá chính sách và quy định về quyền sử dụng rừng ở Việt Nam; ii) báo cáo đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực thể chế quyền sử dụng rừng ở Việt Nam; iii) 02 tóm tắt chính sách về quyền sử dụng rừng; iv) 04 báo cáo tọa đàm và tập huấn lần 1 và lần 2, báo cáo hội thảo tổng kết dự án; v) các poster tuyên truyền, nâng cao nhận thức.

IMG_2251-3

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội thảo tổng kết dự án

Các tóm lược chính sách bao gồm:

–       Chính sách về quyền sử dụng rừng ở Việt Nam: Thực trạng, khoảng trống và định hướng: bấm vào đây để xem chi tiết

–       Tăng cường năng lực thể chế về quyền sử dụng rừng ở Việt Nam: Thực trạng, khoảng trống và định hướng: bấm vào đây để xem chi tiết

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]