Ban hành Quyết định Quy định phân cấp quản lý cán bộ

Ngày 06/5/2014, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành Quyết định số 188-QĐ/KHLN về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

QD 188-phan cap

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]