Diễn đàn toàn cầu lần thứ hai về Kinh tế sinh thái trong lâm nghiệp (GFEEF): “Xây dựng sự hài hòa giữa kinh tế và sinh thái”

Diễn đàn GFEEF, tập trung vào chủ đề “Xây dựng sự hài hòa giữa kinh tế và sinh thái”, sẽ diễn ra từ ngày 16-17 tháng 7 năm 2014 tại Nam Kinh, Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức bởi Liên minh Quốc tế các tổ chức nghiên cứu về rừng (IUFRO) và Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh (NFU), cũng như nhiều tổ chức xã hội quốc tế khác.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự xem tại đây.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]