Thông báo về việc nâng cấp máy chủ email

Ban Kế hoạch Khoa học thông báo.

Ngày 25/4/2014 máy chủ hệ thống email vafs.gov.vn đang tiến hành nâng cấp Data center nên các email cũ trên hộp thư sẽ báo lỗi hoặc  không có trong inbox.

Ban Kế hoạch Khoa học đã liên lạc với Nhà cung cấp dịch vụ để sớm khắc phục tình trạng này.

Đề nghị cán bộ sử dụng không tuỳ chỉnh hộp thư cá nhân

14-04-25 Email Server

Ban KHKH

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]