Thông báo về việc tổ chức buổi bảo vệ chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Đỉnh

VP-vien1-500x333

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng tổ chức buổi bảo vệ chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Đỉnh

Thời gian: 8h30’ thứ sáu, ngày 9 tháng 5 năm 2014,

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan về biến dị và khả năng phát triển Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) phục vụ trồng rừng nguyên liệu giấy.

Chuyên đề 2: Biến dị và khả năng di truyền một số tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân cây giữa các xuất xứ và gia đình Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth).

Chuyên đề 3: Biến dị và khả năng di truyền một số tính trạng, tính chất gỗ giữa các xuất xứ và gia đình Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth).

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp

Mã số: 62 62 02 o7

Mời quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]