Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ rừng

1. Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâu róm hại thông mã vỹ và thông nhựa.

2. Quy trình kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng thông.

3. Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh chết héo gây hại keo lá tràm, keo lai và keo tai tượng

Tin mới nhất

Các tin khác