Một số đặc điểm lâm học của loài Sâng (Pometia pinnata Forst.f) tại Vườn quốc gia Cúc Phương – Ninh Bình

Nguyễn Bá Văn

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Sâng (Pometia pinata Forst. f) là cây bản địa gỗ lớn sinh trưởng và phát triển tốt ở Cúc Phương và một số tỉnh miền Bắc, gỗ có màu hồng nhạt được dùng làm đồ mộc và đồ gia dụng. Sâng có thể trồng rừng, làm giàu rừng ở những nơi có phân bố tự nhiên của Sâng, qua kết quả nghiên cứu ở rừng trồng thuần loại cho thấy Sâng sinh trưởng và phát triển tốt. Tái sinh tự nhiên của Sâng phát triển mạnh giai đoạn đầu,các loài cây đi kèm với Sâng như Cà lồ, Vàng anh, Nhò vàng, Quếch tía, đây là một trong những cơ sở để áp dụng ngoài thực tiễn khi tiến hành trồng Sâng.

Từ khóa: Đặc điểm lâm học, Sâng, vườn Quốc gia Cúc Phương

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của từng loài cây rừng là một trong những hoạt động quan trọng trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Nắm được đặc điểm lâm học của từng loài cây rừng, nhà lâm nghiệp có thể hình dung một cách rõ nét về hiện tượng và quy luật tồn tại trong đời sống cá thể, về các đặc điểm hình thành nên quần xã và hệ sinh thái rừng, cũng như mối quan hệ qua lại giữa chúng với môi trường sinh thái. Đây chính là cơ sở khoa học quan trọng làm nền tảng cho các khoa học kỹ thuật phát huy đồng thời các tiềm năng sản xuất của các loài cây, hệ sinh thái rừng và điều kiện lập địa nhằm xây dựng phục hồi và phát triển những hệ sinh thái rừng thoả mãn các đòi hỏi của nền lâm nghiệp phát triển bền vững.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]