Học bổng ENDEAVOUR

Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia thông báo chương trình học bổng Endeavuor niên khóa 2018 nhận hồ sơ từ ngày 19 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2017. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển. Chi tiết  học bổng xem tại đây: Học bổng Endeavour hoặc truy cập vào web https://internationaleducation.gov.au/endeavuor

Trân trọng thông báo!

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác