Thông tin về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Ngọc Quang

Ngày 6 tháng 05 năm 2015 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Đào Ngọc Quang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa (Pinus mekusii Jungh. Et de Vriese) kháng sâu róm thông (Dendrolimus punctatus Walker) và có sản lượng cao; Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Thu

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên rừng;  Mã số: 62 62 02 11 và các đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiền như sau:

Đóng góp mới của luận án:

1. Tuyển chọn được 30 cá thể Thông nhựa kháng sâu róm thông, có sản lượng nhựa cao làm cơ sở cho công tác chọn giống Thông nhựa kháng sâu róm thông phục vụ trồng rừng ở nước ta.

2. Xác định một số cơ chế kháng sâu róm thông của cây Thông nhựa có sản lượng nhựa cao như: cơ chế không ưa thích; cơ chế kháng sinh và tác động của thành phần vi sinh vật nội sinh.

3. Cung cấp các dẫn liệu đánh giá bước đầu tính kháng sâu róm thông của các dòng và gia đình Thông nhựa và khu khảo nghiệm hậu thế ở vườn vật liệu đầu dòng.

2015-05-06 11.24.37

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]