Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm và bài học ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Minh Hà, Meine van Noordwijk, Phạm Thu Thủy, Vũ Tấn Phương

Nhà xuất bản Thông tấn

Tóm tắt nội dung:

Chitra DVMT R

Tin mới nhất