Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 (chi tiết xem file đính kèm) Ket qua thi tuyen vien chuc 2015 Ket qua xet tuyen vien chuc 2015         … [Read more...]

Ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ký Quyết định số 551/QĐ-KHLN về việc Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức thuộc Viện. Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức bao gồm 8 trang, 4 Chương và 15 Điều quy định cụ thể việc quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức theo Thông tư hướng dẫn số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ. (Xem file đính kèm) quy che quan ly ho so … [Read more...]

Quyết định ban hành các quy chế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 311/QĐ-KHLN về việc Ban hành các Quy chế và Nội quy của Viện. Ban hành kèm theo Quyết định này là các Quy chế và Nội quy: - Quy chế Dân chủ - Quy chế Làm việc - Quy chế Quản lý công sở - Quy chế Tiếp nhận, quản lý, xử lý và lưu trữ văn bản - Quy chế Văn hóa công sở - Nội quy ra vào cơ quan. (Xem file đính kèm) QĐ ban hanh quy che và QC Dan chu quy che lam viec quy che quan ly cong so quy che xu ly van … [Read more...]