Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 469/KHLN-KH ngày 25/9/2017

Ngày 25/9/2017 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 469/KHLN-KH vêQuy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 01/10/2017. Quy che quan ly KHCN cua Vien KHLNVN(1) … [Chi tiết...]

Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 224/KHLN-KH ngày 18/5/2016

15-12-30 QD 514

Ngày 22/12/2015 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 514/QĐ/KHLN Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 165/QĐ/KHLN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2013. Chi tiết:   QD so 224 ngay 18.5.2016 … [Chi tiết...]

Thông báo Kết quả Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Thông báo Kết quả Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Chi tiết xem file đính kèm: CV so 35 ngay 26.01.2016 … [Chi tiết...]

Quy trình đào tạo Tiến sĩ

Chi tiết xem tại file đính kèm: Quy trình đtao TS … [Chi tiết...]

Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

VP Vien Nha 4T

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 (chi tiết xem file đính kèm) Ket qua thi tuyen vien chuc 2015 Ket qua xet tuyen vien chuc 2015         … [Chi tiết...]

Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Khuất Thị Hải Ninh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Khuất Thị Hải Ninh với tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn giống tràm có hàm lượng tinh dầu và tỉ lệ 1.8-cineole cao. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07. - Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Đình Khả và TS. Phí Hồng Hải - Thời gian và địa điểm tổ chức: 8h30', thứ tư, ngày 2/12/2015 tại phòng 306, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận … [Chi tiết...]

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ theo Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ (Theo Thông tư số  18/2015/TT-BNNPTNT ngày  24  tháng  4  năm 2015 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chi tiết xem file đính kèm: Mau B3a Thuyet minh detai NCKHCN Cap Bo TT18 … [Chi tiết...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015

VP-vien1-300x200

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015. 1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Gồm 5 chuyên ngành: a) Lâm sinh (mã số: 62 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 62 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 62 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 62 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 62 54 03 01) 2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các điều … [Chi tiết...]

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Viện

15-03-03 PhancongLD

Ban Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã họp ngày 03 tháng 03 năm 2015 và thống nhất phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Viện như sau: I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc 1. Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực công tác. 2. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực công … [Chi tiết...]

Hướng dẫn xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1782/BNN-KHCN, ngày 19/7/2006 về việc yêu cầu các Tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Công văn số 899/BNN-KHCN, ngày 02/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn bổ sung xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các tổ chức KH&CN trực thuộc Viện đã xây … [Chi tiết...]