Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

  … [Read more...]

Hội thảo thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam”

Ngày 31/8/2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo thực hiện dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Lương thực CHLB Đức (BMEL) tài trợ. Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu mục tiêu, nội dung và các kết quả dự kiến của dự án, đồng thời thảo luận về các giải pháp và tiến trình thực hiện dự án. Tham gia hội thảo có hơn 40 đại biểu là đại diện của … [Read more...]

Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 469/KHLN-KH ngày 25/9/2017

Ngày 25/9/2017 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 469/KHLN-KH vêQuy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 01/10/2017. Quy che quan ly KHCN cua Vien KHLNVN(1)   … [Read more...]

Quy trình Đào tạo Tiến sĩ tại Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Quy trình đào tạo kèm phụ lục Quy trình đtao TS kem phu luc.2017     … [Read more...]

Quy chế Đào tạo Sau Đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 235/QĐ-KHLN-ĐTHT  về việc Ban hành Quy chế Đào tạo Sau đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan đến quy định về đào tạo tiến sĩ tại Quy chế đào tạo sau đại học ở Viện KHLN Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 237/QĐ-KHLN-ĐTHT ngày 21/5/2013 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam. Chi tiết Quy chế: Quy chế Đào tạo Sau đại học    … [Read more...]

Học bổng ENDEAVOUR

Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia thông báo chương trình học bổng Endeavuor niên khóa 2018 nhận hồ sơ từ ngày 19 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2017. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển. Chi tiết  học bổng xem tại đây: Học bổng Endeavour hoặc truy cập vào web https://internationaleducation.gov.au/endeavuor Trân trọng thông báo! Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế … [Read more...]

Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 224/KHLN-KH ngày 18/5/2016

Ngày 22/12/2015 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 514/QĐ/KHLN Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 165/QĐ/KHLN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2013. Chi tiết:   QD so 224 ngay 18.5.2016 … [Read more...]

Hội thảo khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 30/11/2016, tại Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tới dự và điều hành Hội thảo có TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Tỉnh Thái Bình, cùng các đại biểu là lãnh đạo các Viện Nghiên cứu, lãnh đạo các Doanh … [Read more...]

Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 (chi tiết xem file đính kèm) Ket qua thi tuyen vien chuc 2015 Ket qua xet tuyen vien chuc 2015         … [Read more...]

Thông tin về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Ngọc Quang

Ngày 6 tháng 05 năm 2015 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Đào Ngọc Quang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa (Pinus mekusii Jungh. Et de Vriese) kháng sâu róm thông (Dendrolimus punctatus Walker) và có sản lượng cao; Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11 Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Thu Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và … [Read more...]