Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng; và các tài liệu tuyên truyền

103-KH-DUK 106-KH-BTCTW-200323-BLVang 106-KH-BTCTW-200323-BLVang-Thele 5020-BTGTW-Ban tuyên giáo HD-97-BTGTW-tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng Kết luận số 49-KL-TW ngày 28-2-2023 … [Read more...]

Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

KL-45-TW-2021-2030 … [Read more...]

Phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng

CT-17-211022 CT-18-261022 CT-19-181122 CV-4314-16112022 KL-44_14112022 … [Read more...]

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đảng ủy Viện hướng dẫn kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022)DC-92-BDV- Đề cương tuyên truyền ngày Dân vận … [Read more...]

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 23 năm Ngày “Dân vận” của cả nước

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 23 năm Ngày "Dân vận" của cả nước   I- Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NGÀY 15/10 - NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản. Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị (Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách … [Read more...]

Công văn số 69-CV/ĐU ngày 10/5/2021 về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam gửi đến các chi bộ  Chỉ thị số 28-CT/TW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW để phổ biến, … [Read more...]

Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021 của Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chương trình cong tac Tuyen giao-2021 … [Read more...]

Công văn 59-CV/ĐU về sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối lần thứ XIII

CV 59 sinh hoat chi bo chuyen de Tài liệu sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết XIII của Đảng … [Read more...]

Hội thao truyền thống Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam năm 2020, Chào mừng kỷ niệm 59 năm thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (1961-2020)

Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thao từ ngày 25-27/11/2020 nhằm chào mừng ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam và 59 năm ngày thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam . Tham dự lễ khai mạc có GS.TS. Võ Đại Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện, PGS.TS. Phí Hồng Hải – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Viện, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị và đông đảo các vận động viên, cổ động viên. Gần 100 vận động viên, cán bộ, công chức, người lao động đến từ … [Read more...]

Sinh hoạt học thuật “Sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích”.

Nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng về sở hữu trí tuệ cho các cán bộ nghiên cứu, ngày 13/10/2020, tại Hội trường tầng 2 nhà 7 tầng, Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với đoàn Thanh niên CSHCM tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích”. Tham dự buổi sinh hoạt học thuật về phía Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có Ban Giám đốc Viện, Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện tại Hà Nội và các cán bộ nghiên cứu, … [Read more...]