Các hoạt động của Hợp phần OFT

Mục tiêu Thử nghiệm tại Nông lâm trại (OFT) được định nghĩa chung là một công cụ không thể thiếu được nhằm xây dựng và thông qua một kỹ thuật được người dân địa phương (nông dân) áp dụng. Với Dự án RENFODA, thực hiện OFT nhằm đánh giá khả năng thực hiện các kỹ thuật được hoàn thiện trên thực địa của người nông dân có liên quan tới sinh học, kỹ thuật, kinh tế xã hội, thể chế và chính sáng, và xây dựng khuyến nghị cho Chương trình 661. Cụ thể, OFT nhằm i) đánh giá các vấn đề và trở ngại của … [Read more...]

Vùng dự án Hòa Bình

Bản đồ vùng Dự án Xem hình lớn hơn Vùng mục tiêu Dự án Xem hình lớn hơn 11-2: Danh sách 20 xã thuộc lưu vực đập Hòa Bình Huyện Xã Huyện Xã Đà Bắc Đồng Nghê Mai Châu Tân Mai Suối Nánh Phúc Sạn Mư­ờng Tuổng Ba Khan Mường Chiềng Tân Lạc Trung Hoà Đồng Chum Ngòi Hoà Đồng Ruộng Cao Phong Thung Nai Yên Hoà Bình Thanh Tân Dân TX Hoà Bình Thái Thịnh … [Read more...]

Danh sách các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện năm 2008

TT Tên dự án, hợp đồng Đơn vị thực hiện Tổ chức tài trợ, hợp tác Thời gian thực hiện 1 Phục hồi rừng đầu nguồn bị suy thoái tại miền Bắc Việt Nam Viện JICA 2003-2008 2 Cải thiện chuỗi giá trị rừng trồng bạch đàn để sản xuất gỗ xẻ tại Việt Nam, Trung Quốc và Australia: Xẻ và Sấy TT Công nghiệp rừng; Phòng NCCBLS ACIAR 2005-2009 3 Nghiên cứu các biện pháp trồng rừng hỗn loài Luồng và cây lá rộng bản địa ở vùng xung yếu Hồ Hòa Bình Phòng KTLS IFS 2006-2009 4 Cải thiện chuỗi giá trị rừng … [Read more...]

Danh sách các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện năm 2007

TT Tên hợp đồng/Dự án Đơn vị thực hiện Tổ chức tài trợ/ hợp tác Kết quả thực hiện năm 2007 1 Phục hồi rừng tự nhiên bị thoái hóa vùng đầu nguồn miền Bắc Việt Nam Phòng KHKH;TTST &MTR;Phòng KTLS;TTUD KTLN;Phòng KTLN JICA - Về xây dựng mô hình trình diễn: Thực hiện chăm sóc và bảo vệ các mô hình nghiên cứu; Theo dõi thu thập số liệu về sinh trưởng, diễn biến môi trường; Xây dựng báo cáo mô hình.- Về NLKH: Thực hiện các lớp tập huấn; Đánh giá hoạt động này tại hai xã vùng dự án; Nghiên cứu … [Read more...]

Sửa đổi Mục đích dự án và các Kết quả mong đợi

Mục đích Dự án Tập hợp các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tự nhiên phù hợp về mặt kỹ thuật và khả thi về mặt chi phíđược xây dựng có thể sử dụng bởi lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ và các cán bộ khuyến nông khuyến lâm. ("Tập hợp các biện pháp'' nghĩa là các phương pháp áp dụng các kỹ thuật lâm sinh nhằm phục hồi rừng tự nhiên và các kỹ thuật sử dụng đất canh tác tại vùng đầu nguồn.) Kết quả mong đợi 1.Thông tin về các kỹ thuật và chính sách hiện có liên quan tới phục hồi rừng … [Read more...]

Dự án “Tổng quan quá trình phục hồi rừng ở Việt Nam – Bài học từ quá khứ” do tổ chức Nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế tài trợ (CIFOR)

Phục hồi rừng là vấn đề đang Các chính phủ các nước nằm trong vùng nhiệt đới, các tổ chức quốc tế và các tổ chức tư nhân rất quan tâm.Họ đã đầu tư nhiều về kinh phí và nhân lực cho các hoạt động phục hồi rừng ở những khu vực mà rừng nhiệt đới đã bị phá hủy và đang bị thoái hóa. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá nhằm rút ra các kinh nghiệm, những bài học trong quá trình phục hổi rừng để làm cơ sở cho các hoạt động phục hồi rừng tiếp theo. Từ thực tế kết quả đã có trong quá … [Read more...]

Thông tin chung về Dự án RENFODA

Giới thiệu Chương trình 661 thực hiện trồng mới 5 triệu héc ta rừng, trong đó trồng mới 2 triệu ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thông qua trồng rừng mới và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. Dự án RENFODA được thiết kế nhằm thúc đẩy nỗ lực nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc thông qua Chương trình 661 bằng việc xây dựng các kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng tự nhiên. Mục đích Dự án Nhằm phục hồi rừng tự nhiên, tập hợp các biện pháp phù hợp về kỹ thuật và chi phí sẽ được xây dựng để các lâm … [Read more...]