Tọa đàm chính sách “Tăng cường quyền sử dụng rừng để phát triển bền vững sinh kế và tạo nguồn thu nhập”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền sử dụng rừng để phát triển bền vững sinh kế và tạo nguồn thu nhập” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với FAO tổ chức Tọa đàm chính sách “Tăng cường quyền sử dụng rừng để phát triển bền vững sinh kế và tạo nguồn thu nhập”.

Buổi Tọa đàm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 8 năm 2015 tại Khách sạn Fortuna Hà Nội – số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Mục tiêu của Tọa đàm:

  • Thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và cập nhật tình trạng sử dụng đất rừng, các chính sách và pháp luật liên quan, các vấn đề và thách thức;
  • Chia sẻ thông tin phản hồi từ các bên liên quan về các kết quả đánh giá chính sách sử dụng đất/rừng và năng lực thể chế;
  • Thảo luận và đề xuất các giải pháp về tăng cường quyền sử dụng đất/rừng và nâng cao năng lực thể chế; và
  • Xây dựng các chiến lược, phương pháp tiếp cận, và xác định các lĩnh vực ưu tiên về tăng cường chính sách quyền sử dụng đất/rừng và năng lực thể chế để duy trì và cải thiện sinh kế của người dân sống phụ thuộc rừng.

Thành phần tham dự: Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Tổng cục Lâm nghiệp), FAO, các cơ quan/tổ chức nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia, vv.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]