Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở cho NCS Phan Thanh Lâm

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phan Thanh Lâm với tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại Rừng Quốc gia Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh

Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Sâm và PGS.TS. Trần Văn Con

Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại tầng 3, phòng 306 – khu văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến dự!

Ban ĐT,HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]