Thông tin buổi vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện NCS Nguyễn Thị Thúy Nga

Ngày 27 tháng 06 năm 2016 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Thúy Nga đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm đa chủng vi sinh vật để gieo ươm và trồng thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) trên đất thoái hóa ở miền Bắc Việt Nam; Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11.

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Thu

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận như sau:

Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11

Các đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn:

– Về mặt khoa học: Đã phân lập, xác định tên khoa học và tuyển chọn được 4 chủng vi sinh vật có ích thuộc các loài: Pseudomonas fluorescensBacillus subtilis (vi khuẩn nội sinh sinh tổng hợp IAA, đối kháng nấm gây bệnh và Burkholderia cenocepaciaAzotobacter beijerinskii (vi khuẩn phân giải phốt phát, cố định nitơ).

– Về mặt thực tiễn: Tạo được chế phẩm đa chủng vi sinh vật bón đất có khả năng cố định đạm, kích thích sinh trưởng cây thông nhựa, góp phần hạn chế bệnh thối cổ rễ cây trên đất bạc màu.

DSC07398

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]