Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Khuất Thị Hải Ninh

Ngày 24 tháng 06 năm 2016 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Khuất Thị Hải Ninh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn giống và nhân giống Tràm có hàm lượng tinh dầu và tỉ lệ 1,8-cineole cao; Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07

Thầy hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Đình Khả và TS. Phí Hồng Hải

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận như sau:

Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07.

Các đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn:

1. Về mặt khoa học: Đã xác định được kỹ thuật nhân giống Tràm 5 gân bằng nuôi cấy mô

2. Về mặt thực tiễn: Đã chọn được 8 giống Tràm 5 gân mới có hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao.

DSC07370

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]