Thông tin buổi bảo vệ luận án của NCS Trần Hữu Biển

Ngày 29 tháng 06 năm 2016 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Trần Hữu Biển đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn pelita tại Bầu Bàng (Bình Dương) và Pleiku (Gia lai); Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07

Thầy hướng dẫn khoa học: TS.Hà Huy Thịnh và TS. Nguyễn Đức Kiên

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận như sau:

Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07.

Các đóng góp mới của luận án cho khoa học :

1. Đã xác định được đặc điểm biến dị, khả năng di truyền các tính trạng sinh trưởng và một số tính chất cơ lý gỗ quan trọng của Bạch đàn pelita; xác định được tương quan của các tính trạng ở các tuổi khác nhau, tương quan giữa tính trạng sinh trưởng và tính chất cơ lý gỗ, và tương tác kiểu gen – hoàn cảnh, làm cơ sở chọn giống Bạch đàn pelita làm gỗ lớn.

2. Đã chọn được một số gia đình và cá thể Bạch đàn pelita có sinh trưởng nhanh, tính chất cơ lý gỗ tốt để phát triển trồng rừng và các bước chọn giống tiếp theo.

DSC07415

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]