Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Lê Văn Bình

Ngày 5 tháng 07 năm 2016 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Lê Văn Bình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp phòng trừ ong đen (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm ở miền bắc Việt Nam; Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11.

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Thu

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận như sau:

Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11

Các đóng góp mới của luận án cho khoa học:

– Xác định được sự phân bố và mức độ gây hại của loài Ong đen (Leptocybe invasa) gây u bướu Bạch đàn ở vùng nghiên cứu.

– Cung cấp dẫn liệu các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của Ong đen gây u bướu Bạch đàn ở Việt Nam.

– Bước đầu đề xuất một số biện pháp phòng chống Ong đen gây u bướu Bạch đàn ở vùng nghiên cứu.

DSC07442

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]