Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh đến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Ngày 06/9/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh cùng lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tổng cục Lâm nghiệp và lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao giống cây rừng.

Đoàn đã đi thăm phòng nuôi cấy mô tế bào chuyên sản xuất giống gốc của các giống cây mọc nhanh đã được công nhận, khu lưu giữ giống, thăm các mô hình khảo nghiệm giống Keo lai, Bạch đàn lai và Thông caribe, và mô hình rừng trồng Keo lai cung cấp gỗ lớn tại Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao giống cây rừng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã báo cáo về kết quả hoạt động nghiên cứu, lưu giữ và sản xuất giống của Viện trong giai đoạn 2016-2022 và kế hoạch giai đoạn 2023-2025. Giai đoạn 2016-2022, Viện đã chọn tạo và được Bộ NN và PTNT công nhận 53 giống các loài keo, bạch đàn và Mắc ca, đồng thời công nhận mở rộng vùng trồng cho 4 giống keo lai tự nhiên, 13 giống bạch đàn lai và 3 giống Keo lá tràm. Viện đã nghiên cứu xây dựng thành công các quy trình nhân giống cho hơn 30 giống Keo lai, Keo lá tràm, Bạch đàn và Bạch đàn lai. Một số quy trình nhân giống ở quy mô công nghiệp đã được Viện hoàn thiện, trong đó đã có 02 quy trình nhân giống đã được công nhận là TBKT. Viện đã đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử, công nghệ biến nạp gen và công nghệ tế bào trong chọn tạo giống. Viện đã chọn lọc được 41 chỉ thị SSR liên quan đến khả năng sinh trưởng nhanh ở Keo lai và Bạch đàn lai nhằm tăng cường hiệu quả chọn giống. Viện đã tạo được 59 dòng Bạch đàn uro và Bạch đàn lai UP chuyển gen mang gen EcHB1 làm tăng chiều dài sợi gỗ. Nghiên cứu chọn tạo giống đa bội bằng phương pháp gây đột biến kết hợp với lai giống được triển khai cho các loài keo, qua đó Viện chọn tạo và công nhận được 04 dòng Keo lai tam bội X101, X102, X201 và X205 là giống cây trồng lâm nghiệp mới năng suất đạt từ 26 đến 35 m3/ha/năm. Viện đã công nhận được 56 ha vườn giống các loài keo, bạch đàn, thông và tràm để cung cấp hạt phục vụ sản xuất. Công tác lưu giữ giống gốc trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường, hoạt động chuyển giao giống gốc và các quy trình kỹ thuật đến các đơn vị sản xuất tiếp tục được Viện đẩy mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh ghi nhận và đánh giá cao công tác nghiên cứu chọn tạo giống của Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thông qua các kết quả nghiên cứu, nhiều giống cây lâm nghiệp đã được chuyển giao vào sản xuất; cung cấp giống gốc cho các hoạt động sản xuất lâm nghiệp ở nhiều đơn vị trên cả nước; quản lý tốt diện tích rừng và đất rừng đảm bảo phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm giống, vườn giống, rừng giống và lưu trữ giống gốc. Các kết quả nghiên cứu về chọn tạo giống của Viện đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của ngành Lâm nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nước ta nói chung.

Tại buổi làm việc Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đã đề nghị Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp trong thời gian tới tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm là đơn vị đầu ngành về lĩnh vực nghiên cứu chọn tạo giống cây lâm nghiệp, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ và mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giống có chất lượng tốt phục vụ trồng rừng ở nước ta.

Đoàn công tác đi thăm các mô hình trồng rừng Keo lai cung cấp gỗ lớn tại Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao giống cây rừng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]