Thông báo kết quả thi tuyển viên chức Vòng 1

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển viên chức Vòng 1 thi ngày 20/8/2020. Đề nghị xem tại file đính kèm.Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 1

Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo điểm thi vòng 1, nếu thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi, gửi đơn xin phúc khảo về Hội đồng thi tuyển viên chức (qua Ban Tổ chức, Hành chính, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]